Index Zij zochten Jezus

Ter inleiding                                                                                           

 

           

  1       Machtige uitstorting van de Heilige Geest                                         

2       Bovennatuurlijke uitingen van de Heilige Geest                                 

3       De geestelijke gevolgen van de uitstorting van de Heilige Geest        

4        Gezichten van de Hemel                                                                      

 5        Het Paradijs                                                                                      

6        Engelen in ons midden                                                                       

7        Het Rijk van de Duivel                                                                        

8        De eindtijd en de Wederkomst van Christus                                      

9        Een Chinees bedelaartje als Profeet                                                     

 

10       Enig Licht op het ontstaan van de Bijbel                                           

11        Het Vaderland                                                                                

12         De Weg                                                                                                                 

 


                                                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                        Start of Home